تهران – خیابان انقلاب – جنب پارک دانشجو – خیابان رازی – کوچه شیرزاد – پلاک ۱۴ – واحد ۲

کارت وفاداری مشتری

کارت وفاداری مشتری با تشویق موفقیت کارت اعتباری، شرکت ها شروع به حرکت به سمت پاداش دادن به مشتریان روی آوردند. کارت وفاداری کارت یا کوپن صادر شده توسط شرکتی است که قبلاً با آن کار کرده اید. هنگامی که شما امتیاز وفاداری کافی یا ارزش تومانی را جمع آوری می کنید ، می توانید […]